Na mražené potraviny se mnohdy pohlíží skrz prsty, ale s nadsázkou lze říci, že mnohdy jsou mnohem čerstvější než ty, které se tváří jako čerstvé. Dodavatelé a prodejci ovoce a zeleniny se snaží vzbudit dojem, že se zboží dostává na pulty obchodů v ideální zralosti. V obchodech ale mnohdy najdete plody, které byly sklizené úplně nezralé na druhém konci Evropy a během dopravy byly vystavené zvýšené teplotě a světlu, čímž přijdou o vitaminy a některé antioxidanty a živiny. Od sběru až do vyskládání na pult obchodu uplyne několik dnů nebo dokonce týdnů.

Ovoce a zelenina určené k šokovému zmrazení se sbírá na vrcholu sezóny ve zralosti určené k okamžité konzumaci. V tomto stadiu mají produkty nejlepší výživovou hodnotu. Poté následuje rychlé důkladné omytí, popř. oloupání a naporcování a v případě některých typů zeleniny i rychlé blanšírování neboli propláchnutí horkou vodou, popřípadě párou. Proces blanšírování odstraní zbývající povrchové nečistoty, pesticidy nebo bakterie, zachovává čerstvost produktů. Následně šokové zmrazení zbrzdí růst mikroorganismů, tzn. zničí enzymy, které by mohly znehodnotit živiny a způsobit nežádoucí změny v barvě, vůni a chuti. Blanšírování je také účinná metoda pro snížení látek, které mohou narušovat vstřebávání živin, především v zelené listové zelenině. Je důležité si uvědomit, že i když během blanšírování zelenina ztratí některé ve vodě rozpustné vitaminy, jako např. vitamin C, má tento proces ochranný účinek na celkový obsah živin. Zmrazení vlastně “uzamkne” zbytek stopových prvků a antioxidantů během procesu skladování. 

 

Mražené potraviny jsou z kvalitativního a nutričního hlediska většinou hodnotnější než potraviny chlazené. Proces mražení slouží jako dokonalá konzervační metoda. Není pak třeba přidávat další látky (konzervanty), a to ani v případě ovoce, zeleniny, ryb, masa či bylinek. Ani chuť se výrazně nezmění. 

hluboké zamrazení

 

Další z výhod mražených potravin je zachování velmi vysoké kvality po dobu často delší než 1 rok. Výrobek je během velmi krátké doby hluboce zmražen na teploty pod -25°C. Takto rychlé zmražení, na rozdíl od běžného mražení v domácích podmínkách, nemění strukturu a kvalitu výrobků. Proces šokového zmražení je jednou z nejefektivnějších cest, jak uchovat v zelenině a ovoci obsah živin. Důležité je uchovávat produkt v konstantní teplotě pod -18 °C. Jakékoliv výkyvy teplot mohou mít nepříznivý dopad na kvalitu obsahu výrobku. Při teplotě pod -18 °C se uchová kolem 85 % vitaminu C – pokud je teplota jen -12 °C, snižuje se jeho obsah zhruba na polovinu.

 

Pouze systém prodeje Family Market může zaručit, že nedochází k porušení tzv. teplotního řetězce.

To znamená, že po celou dobu přepravy, od výrobce až k zákazníkům, je teplota výrobku striktně udržována na hodnotě -18 °C a nižší. Díky tomu zůstane kvalita výrobků neporušena.