ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VE SPOLEČNOSTI FAMILY MARKET s.r.o.

 Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o tom, jak společnost Family Market s.r.o. získává a zpracovává vaše osobní údaje, a to v souvislosti s objednávkami a dodávkami nabízeného zboží, při reklamacích, při obchodní činnosti a při provozu internetových stránek. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“). Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti poptávkami, objednávkami a dodávkami našeho zboží nabízeného na www.familymarket.cz a stanoveným účelem zpracování.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na www.familymarket.cz.

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti Family Market s.r.o. platí interní pravidla určující, kteří zaměstnanci mohou mít přístup k vašim osobním údajům a v jakém rozsahu je mohou zpracovávat.

Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na kontakty uvedené v bodu 1. níže.

 

1.       SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Společnost: Family Market s.r.o., se sídlem Březhradská 148/3, Březhrad, 503 32 Hradec Králové, IČO: 45275769, zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35234 (dále jen „Společnost“).

Kontaktovat nás můžete na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na tel. +420 323 606 808.

Společnost nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ani tuto funkci nejmenovala dobrovolně.  Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

 

2.       ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE, JEJICH ÚČEL A DŮVOD

 Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat kvalitní služby a řádně vám doručit objednané zboží či reagovat na vaši poptávku po zboží. Nakoupit zboží nabízené naší Společností můžete:

  1. bez uvedení a zpracovávání jakýchkoliv osobních údajů přímo u našich obchodních zástupců;
  2. po provedení registrace u obchodního zástupce a následným nákupem zboží přímo u obchodního zástupce nebo (předobjednávkou) na www.familymarket.cz;
  3. po provedení registrace v našem e-shopu (www.familymarket.cz) nebo aktivací účtu stávajícího zákazníka (čímž získáte přístup do svého registrovaného účtu a k možnosti nákupu v e-shopu);
  4. bez provedení registrace, tj. ve formě jednorázového nákupu, v našem e-shopu;
  5. individuální nákup na základě telefonické či e-mailové objednávky.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme v návaznosti na zvolený způsob nákupu následujícími způsoby zpracování a pro níže uvedené účely:

 

2.1. Nákup zboží přímo u obchodních zástupců

Pokud vyhledáte naše obchodní zástupce napřímo při realizaci prodeje koncovým zákazníkům, můžete provést nákup zboží bez toho, aniž by obchodní zástupce o vás vyžadoval jakékoliv osobní údaje.

 2.2. Registrace u obchodního zástupce

2.2.1      Povinné údaje

Pokud projevíte zájem o registraci u našeho obchodního zástupce, jsou v elektronické podobě do tabletu vyplněny tyto povinné osobní údaje:

 - jméno a příjmení,

-  adresa trvalého pobytu,

-  telefonní číslo,

-  podpis na tabletu (nejde o biometrický údaj).

 Tyto údaje jsou nezbytné pro možnost provedení vaší registrace jako nového zákazníka. Bez jejich poskytnutí bychom nemohli registraci provést.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          opatření na vaši žádost před uzavřením kupních smluv (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 

2.2.2      Nepovinné údaje

Při provedení registrace u obchodního zástupce budete mít možnost nám poskytnout i nepovinné údaje v tomto rozsahu dle vlastního uvážení:

 -  e-mailová adresa

-  typ domácnosti

-  počet členů domácnosti

-  datum narození

-  pohlaví

-  věková skupina

 Pokud nám poskytnete e-mailovou adresu, bude sloužit pro efektivnější komunikaci, kdy vám na e-mail můžeme zasílat např. informace o plánované době doručení zboží. Pokud nám poskytnete i ostatní tyto své údaje, budeme vám moci nabízet kvalitnější služby v podobě toho, že náš obchodní zástupce vám bude moci nabídnout zboží přizpůsobené potřebám a velikosti vaší domácnosti, nabídnout vám obvyklé kategorie zboží oblíbené určitými věkovými skupinami či vám zaslat k výročí narození drobný dárek. Jejich neposkytnutí však nemá jakýkoliv vliv na objednávku a dodávku zboží dle vašich požadavků. Pokud nám tyto údaje poskytnete, upozorňujeme, že provádíme z těchto údajů profilování ve smyslu jejich využití k hodnocení vašich nákupních preferencí a zájmů; toto hodnocení však není automatizovaným individuálním rozhodováním dle čl. 22 Nařízení EU.

 Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          snaha zkvalitnit poskytované služby v souvislosti s plněním uzavřených kupních smluv (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 2.3. Registrace a nákup zboží prostřednictvím e-shopu (nebo aktivací účtu stávajícího zákazníka)

Pro nákup nabízeného zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na www.familymarket.cz budete vyzváni k možnosti provedení registrace jakožto nového zákazníka (nebo vstupu do vašeho uživatelského účtu po již provedené předchozí registraci; do svého účtu získáte přístup rovněž tzv. aktivací účtu stávajícího zákazníka). Při registraci vyžadujeme povinné údaje, které jsou nezbytné pro objednání a doručení zboží. Dále máte možnost nám sdělit i další (nepovinné) údaje, které využijeme pro zvýšení kvality námi poskytovaných služeb a výhod.

2.3.1      Povinné údaje

Mezi základní identifikační údaje, které o vás zpracováváme, patří ty, které nám sami poskytnete při registraci a následném objednání zboží:

 -  jméno a příjmení,

-  doručovací adresa,

-  e-mailová adresa,

-  telefonní číslo,

-  heslo pro vstup do uživatelského účtu,

-  údaje o obsahu nákupu a provedených platbách. 

Tyto údaje jsou součástí každé objednávky (tedy uzavřené kupní smlouvy) a potřebujeme je pro možnost zpracování vaší objednávky, zaslání potvrzení o učiněné objednávce, sdělení informace o plánované době doručení zboží a komunikaci s vámi v průběhu vlastního procesu doručování objednaného zboží. Bez jejich poskytnutí bychom vám nemohli zboží dodat.

 Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          plnění uzavřené kupní smlouvy (neboť potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy) (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 

2.3.2      Nepovinné údaje

Při provedení registrace na www.familymarket.cz budete mít možnost nám poskytnout i nepovinné údaje v tomto rozsahu dle vlastního uvážení:

 -  typ domácnosti

-  počet členů domácnosti

-  datum narození

-  pohlaví

-  věková skupina

 Pokud nám poskytnete i tyto své údaje, budeme vám moci nabízet kvalitnější služby v podobě toho, že náš obchodní zástupce vám bude moci nabídnout zboží přizpůsobené potřebám a velikosti vaší domácnosti, nabídnout vám obvyklé kategorie zboží oblíbené určitými věkovými skupinami či vám zaslat k výročí narození drobný dárek. Jejich neposkytnutí však nemá jakýkoliv vliv na objednávku a dodávku zboží dle vašich požadavků. Pokud nám tyto údaje poskytnete, upozorňujeme, že provádíme z těchto údajů profilování ve smyslu jejich využití k hodnocení vašich nákupních preferencí a zájmů; toto hodnocení však není automatizovaným individuálním rozhodováním dle čl. 22 Nařízení EU.

Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          snaha zkvalitnit poskytované služby v souvislosti s plněním uzavřených kupních smluv (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 2.4. Nákup v e-shopu bez provedení registrace – tzv. jednorázový nákup

 Abychom vám mohli zboží řádně doručit, budeme při objednání jednorázového nákupu vyžadovat tyto osobní údaje:

-  jméno a příjmení

-  doručovací adresu

-  e-mail a telefon (abychom vás mohli kontaktovat ohledně data doručení zboží a potvrdit vám provedenou objednávku)

-  údaj o obsahu nákupu.

Tyto údaje jsou součástí každé objednávky (tedy uzavřené kupní smlouvy) a potřebujeme je pro možnost zpracování vaší objednávky, zaslání potvrzení o učiněné objednávce, sdělení informace o plánované době doručení zboží a komunikaci s vámi v průběhu vlastního procesu doručování objednaného zboží. Bez jejich poskytnutí bychom vám nemohli zboží dodat.

 

2.5. Individuální nákup na základě e-mailové nebo telefonické objednávky

 Pokud si objednáte naše zboží na základě telefonické či e-mailové objednávky, budeme pro účely možnosti vyřízení vaší objednávky vyžadovat tyto osobní údaje:

-  jméno a příjmení

-  doručovací adresu

-  e-mail a telefon (abychom vás mohli kontaktovat ohledně data doručení zboží a potvrdit vám provedenou objednávku)

-  údaj o obsahu nákupu.

 Tyto údaje jsou součástí každé objednávky (tedy uzavřené kupní smlouvy) a potřebujeme je pro možnost zpracování vaší objednávky, zaslání potvrzení o učiněné objednávce, sdělení informace o plánované době doručení zboží a komunikaci s vámi v průběhu vlastního procesu doručování objednaného zboží. Bez jejich poskytnutí bychom vám nemohli zboží dodat.

 

2.6. Údaje související s plněním kupních smluv a se vzájemnou komunikací

Zpracováváme údaje o naší vzájemné komunikaci související s nákupem zboží či poptávkami po zboží, jako např. dodatečné požadavky k objednanému zboží, vyřizování vašich poptávek po určitém zboží, připomínky k poskytovaným službám, komunikace o doručení objednaného zboží, vyřizování reklamačních nároků apod. Při této komunikaci zpracováváme tyto osobní údaje, které nám sami sdělíte:

 -  jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu,

-  e-mail a telefon,

-  číslo vašeho bankovního účtu, pokud využijete služby expresního dodání zboží a zvolíte platbu přes platební bránu nebo při reklamaci, pokud nárokujete vrácení peněz,

-  historii vašich nákupů,

-  ostatní osobní údaje dle povahy řešeného požadavku.

 Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          vyřizování vašich požadavků při nákupu zboží, vyřizování reklamací, tedy úkony související s plněním uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 

2.7. Marketingová komunikace

 2.6.1      Komunikace na základě tzv. oprávněného zájmu bez vašeho souhlasu

Po dobu, kdy budete naším zákazníkem, tj.:

-          pokud jste provedli registraci a nakoupili jste u nás zboží, tak po dobu trvání vaší registrace nebo

-          pokud jste provedli jednorázový nákup, tak po dobu 5 let od provedeného posledního nákupu,

jsme oprávněni v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU (tj. oprávněný zájem naší společnosti spočívající v možnosti využít přímého marketingu) a v souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, vám zasílat i bez vašeho předchozího souhlasu na vámi poskytnutý e-mail obchodní sdělení týkající se našich vlastních shodných obdobných výrobků. Obchodním sdělením máme na mysli zejména o informace o novinkách v nabídce sortimentu našeho zboží a akčních cenách.

 Pokud však nedojde k nákupu zboží po dobu delší než 5 let od posledního nákupu, bude registrace automaticky zrušena a veškeré osobní údaje budou vymazány.

 Tato obchodní sdělení vám však zasílat vůbec nebudeme, pokud již v rámci registrace dáte aktivním zaškrtnutím políčka „Nemám zájem o zasílání obchodních sdělení (nabídek obdobného zboží,) na moji e-mailovou adresu“ najevo, že je zasílat nechcete.

 Možnost odmítnout další zasílání těchto obchodních nabídek budete mít i v rámci každého doručeného e-mailu, kde vás na tuto skutečnost vždy výslovně upozorníme. Zároveň budete mít jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout další zasílání těchto nabídek (postačuje jakákoliv forma odpovědi na zaslaný e-mail, např. ve formě textu „NEZASÍLAT“).

 Dále vás výslovně upozorňujeme na vaše právo vznést tzv. NÁMITKU proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu tzv. oprávněného zájmu naší Společnosti v souladu s čl. 21 Nařízení EU. Pokud tuto námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (tedy zasílání marketingových sdělení bez vašeho souhlasu) vznesete (můžete využít připraveného formuláře ZDE), je i tato skutečnost důvodem k tomu, že vám nadále nebudeme marketingové nabídky zasílat.

 2.6.2      Komunikace na základě uděleného souhlasu (přihlášení se k odběru novinek e-mailem)

 Pokud nebudou splněny podmínky pro zasílání marketingových nabídek bez vašeho souhlasu (viz předchozí text v bodu 2.6.1.), budeme moci vám tyto nabídky na e-mail zasílat pouze s vaším předchozím souhlasem. Vašemu předchozímu souhlasu podléhá vždy zaslání informace o nové soutěži pro naše zákazníky. Text souhlasu pro zasílání marketingových nabídek/soutěží, jakož i ostatní podmínky související s uděleným souhlasem, je dostupný ZDE.

 Pro zasílání nabídek používáme tzv. postup dvojího přihlášení, tzn. objednané nabídky vám budeme posílat, pouze pokud jste předem výslovně potvrdili svůj souhlas s jejich zasíláním. Pak vám zašleme e-mailové oznámení a požádáme vás, abyste kliknutím na odkaz v e-mailu potvrdili, že chcete naše nabídky dostávat. Pokud e-mail nepotvrdíte, nabídky dostávat e-mailem nebudete. Pokud e-mail nepotvrdíte ani do 2 měsíců, poskytnuté osobní údaje pro tento účel vymažeme.

 Udělení souhlasu je DOBROVOLNÉ a již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a jeho odvoláním tedy není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na uděleném souhlasu.

 Pokud byste nám souhlas neudělili, je jediným důsledkem to, že vám nebudou zasílány informace o novinkách v naší nabídce zboží, o akčních nabídkách či obdobná marketingová sdělení. Na možnost objednání zboží či využívání jakýchkoliv jiných nabízených služeb nemá neudělení souhlasu jakýkoliv vliv.

 Případně udělený souhlas je platný na dobu 5 let (nebo samozřejmě do doby jeho odvolání z vaší strany). Pro účely prokazatelnosti o osobě, která nám souhlas udělila, vyžadujeme uvedení vašeho jména a příjmení, data narození, bydliště a e-mailové adresy pro zasílání marketingových nabídek.  Právním základem pro zasílání marketingových nabídek je tedy v tomto případě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení EU váš souhlas.

 2.8. Věrnostní program – spotřebitelské soutěže

 Pokud se registrovaný zákazník bude mít zájem účastnit vyhlášené spotřebitelské soutěže (spočívající ve slosování kódů z účtenek a odměňování vylosovaných výherců), bude pro možnost účasti v soutěži vyžadováno odsouhlasení podmínek soutěže a odsouhlasení zpracování osobních údajů účastníka soutěže pro účely její realizace dle stanovených podmínek soutěže.

 Souhlas se zpracováním osobních údajů se bude týkat následujícího rozsahu osobních údajů:

-          jméno a příjmení, emailová adresa (pro účely účasti v soutěži),

-          doručovací adresa a telefonní spojení u výherců soutěže (pro účely doručení či předání ceny)

-          samostatný souhlas pak zveřejnění fotografického záznamu z předávání cen vítězům soutěže na sociálních sítích či v propagačních materiálech společnosti.

Tyto osobní údaje budou využity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení po dobu trvání soutěže a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel soutěže. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 Konkrétní podmínky soutěže a text souhlasu se zpracováním osobních údajů budou dostupné po přihlášení do sekce „Věrnostní program“ vždy v návaznosti na vyhlášení konkrétní soutěže.

 Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          souhlas soutěžícího (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení EU).

 Souhlas je poskytován na dobu 5 let od ukončení soutěže nebo do jeho případného odvolání. Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat na kontaktu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 Veškeré výše uvedené údaje mohu být zpracovávány marketingovou společností pověřenou pořádáním soutěže, jakožto zpracovatelem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

 2.9. Kontaktní formulář

Pokud využijete možnosti kontaktovat nás prostřednictvím webového kontaktního formuláře, získáme tyto údaje:

-  jméno a příjmení;

-  e-mail;

-  adresa bydliště;

-  telefonní číslo.

 Tyto osobní údaje využijeme jen pro účel vyřízení vaší žádosti/požadavku a nejpozději do 2 měsíců poté dochází k jejich výmazu (nebudeme-li mít jiný zákonný důvod pro jejich uchování).

 Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je zpravidla:

-          vyřízení vašeho požadavku jakožto komunikace související s poptávkou námi nabízeného zboží (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

 2.10.     Uzavírání a plnění odběratelsko – dodavatelských vztahů

Pro řádné fungování naší Společnosti potřebujeme uzavírat takové odběratelsko-dodavatelské vztahy, které souvisí s naší podnikatelskou činností (např. kupní smlouvy o dodávkách materiálu, nájemní smlouvy, smlouvy s externími poskytovateli IT služeb, daňovým poradcem, právními poradci apod.).

 Pro tyto účely zpracováváme jen minimální rozsah osobních údajů (pokud jsou nám poskytnuty pak identifikační a kontaktní údaje např. jako jméno a příjmení, bydliště, e-mail či telefon, příp. DIČ fyzické podnikající osoby), které bezprostředně souvisí s uzavřeným smluvním vztahem a jeho plněním.

 V této souvislosti uchováváme osobní údaje jen po dobu trvání smluvního vztahu (příp. pro plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z právních předpisů daňové či účetní povahy).

 Důvodem (právním základem) tohoto zpracování je:

-          plnění uzavřené smlouvy (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU).

2.11.     Účetnictví a daně

Shromažďujeme vaše identifikační a transakční údaje (zejm. o provedených peněžitých úhradách kupních cen za nakoupené zboží, o případných vrácených kupních cenách při oprávněných reklamacích), a to za účelem plnění svých účetních a daňových povinností, které nám ukládá platná legislativa (zejména zákon o účetnictví a zákon o dani z přidané hodnoty). Jedná se o údaje, které jsou uvedené na fakturách, dodacích listech, příjmových platebních dokladech. Pokud nám tedy právní předpis ukládá povinnost archivovat tyto doklady, uchováváme spolu s nimi i vaše osobní údaje, které musí být na dokladech uvedeny.

 Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          plnění povinností z právních předpisů (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení EU).

 2.12.     Výkon (resp. obhajoba) práv

Pokud by vznikl mezi naší společností a vámi spor, budeme vaše osobní údaje potřebné pro obhájení našich právních nároků v souvislosti se vzniklým sporem zpracovávat do ukončení sporu. Zpravidla v této souvislosti zpracováváme základní údaje zákazníka, údaje o dodaném zboží, o provedených platbách, údaje z reklamačního řízení, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.

              Důvod (právní základ), proč údaje zpracováváme:

-          zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy naší společnosti při obhajobě našich nároků (tento důvod užíváme v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU).

 2.13.     Telefonická komunikace

V případě, že nás kontaktujete na naší zákaznické lince, nejsou hovory monitorovány ani nezpracováváme údaje o vašich telefonních číslech.

 2.14.     Cookies

Při používání našich stránek www.familymarket.cz může docházet ke zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím cookies. Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich webových stránkách naleznete v Informacích o souborech cookies. V těchto Informacích o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout.

 2.15.     Kamerové záznamy

Pokud byste náš navštívili v sídle naší Společnosti či na našich provozovnách, nejsou tyto prostory monitorovány kamerovým systémem. 

3.       JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

  Společnost zpracovává osobní údaje po minimální dobu, po kterou je povinna osobní údaje zpracovávat. Konkrétně se jedná ve vztahu ke shora vymezeným činnostem (viz bod 2. Zásad) o tyto doby:

 

Registrace zákazníka

 

 Údaje sdělené při registraci

Povinné – po dobu platnosti registrace* (o zrušení registrace můžete kdykoliv požádat)

Nepovinné – můžete kdykoliv požádat o jejich výmaz i přesto, že jste je původně poskytli

Pokud nebude proveden nákup po dobu 5 let, osobní údaje budou automaticky vymazány a registrace zrušena

Nákup bez registrace

Údaje nezbytné pro realizaci objednávky

5 let od realizace nákupu

Plnění kupních smluv a vzájemná komunikace

Reklamační nároky

Do doby vyřízení reklamace a 3 roky poté z důvodu případné možné právní obhajoby

Ostatní podněty/připomínky/stížnosti

 

3 roky od vyřešení z důvodu možné právní obhajoby

 

Údaje o provedených platbách

5 let od realizace nákupu

Marketingová komunikace

 

Bez souhlasu z důvodu oprávněného zájmu

Po dobu platnosti registrace/5 let od nákupu bez registrace

Se souhlasem

Po dobu platnosti souhlasu (5 let) nebo do jeho odvolání

Spotřebitelské soutěže

Se souhlasem

5 let od ukončení soutěže nebo do odvolání souhlasu

Odběratelsko – dodavatelské vztahy

Po dobu trvání smluvního vztahu a případné doby pro uplatnění práva z vad poskytovaných služeb/dodávek zboží

 Kontaktní formulář

Do 2 měsíců od vyřízení požadavku fyzické osoby

 Účetnictví a daně

Zpravidla 5 let od data zdanitelného plnění, není-li v některých případech legislativou vyžadována lhůta delší

 Obhajoba právní nároků

Do doby vyřešení sporu a rok poté

*  déle můžeme vaše kontaktní údaje o údaj o provedených nákupech zpracovávat v případě, že nám bude tato povinnost vyplývat z veterinárního zákona.

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že samotný souhlas či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 3 let poté, co zanikl (v režimu omezeného zpracování). 

 

4.       ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme od vás obdrželi nebo je získali při komunikaci s vámi při vyřizování objednávek, poptávek nebo v souvislosti s nimi. Nevyhledáváme a nezpracováváme o vás osobní údaje z veřejných zdrojů.

5.       PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř Společnosti a nepředáváme je třetím osobám, není-li to nezbytné nutné. Taková potřeba může vzniknout v případě externích dodavatelů/poskytovatelů služeb, jako např. poskytovatelé IT služeb, právních služeb, webových služeb, marketingové společnosti, obchodních zástupců apod. V takovém případě jsou s těmito subjekty – zpracovateli osobních údajů - uzavřeny smluvní vztahy, který smluvně zajišťují zabezpečení předávaných osobních údajů v souladu s Nařízením EU. Sídlo poskytovatelů IT služeb je umístěno zásadně v rámci EU a osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

 Některé orgány státní správy jsou oprávněny pro plnění svých zákonných povinností si vyžádat informace o vás ad hoc (např. policie ČR, orgány finanční kontroly). Údaje poskytujeme jen tehdy, pokud oprávnění si tyto údaje vyžádat umožňuje zákon. 

6.       JAKÁ MÁTE PRÁVA?

  Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na vaši žádost poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožníme náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených.

       Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu). Opravu provedeme poté, co budeme moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti).

     Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které bychom zpracovávali neoprávněně.

    Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení EU (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

    Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na to, abychom vám poskytli automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, abychom tyto údaje předali jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

   Právo na odvolání uděleného souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

  Právo na námitku

Máte právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu (obhajoba právních nároků, přímý marketing).

    Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás významně dotýkalo. Naše Společnost neprovádí žádné takovéto automatizované rozhodování. 

   Právo na podání stížnosti

Máte právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na naši Společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.

 Způsob uplatnění práv

Pro uplatnění svých práv uvedených využijte kontaktů uvedených v bodu 1. těchto Zásad či tato práva můžete uplatnit osobně při návštěvě Společnosti. Pro uplatnění svých práv můžete využít námi připravených formulářů umístěných na www.familymarket.cz v sekci Ochrana osobních údajů – zde naleznete u každého práva i bližší vysvětlení podmínek uplatnění daného práva.

 Jsme povinni vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nevyhověli vaší žádosti, budeme vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.  

 V některých případech vymezených legislativou nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

 Pokud obdržíme žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.